Croatian > Info > Croatian Citizenship

For all information regarding Croatian Citizenship and Passport information

For all consular matters and / or information concerning the consular days, please contact us by email croemb.canberra@mvep.hr

Za sva konzularna pitanja i/ili informacije u svezi održavanja konzularnih dana, slobodno nas kontaktirajte na email croemb.canberra@mvep.hr

Consular days in New Zealand 

To be held in

AUCKLAND

Friday 22 March 2024 from 2 – 6 pm

Saturday and Sunday 23 – 24 March 2024 from 10:00 am to 06:00 pm

in the premises of the Croatian Cultural Society, 161 McLeod Road, Te Atatu South.

And

WELLINGTON

Monday, and Tuesday 25 And 26 March 2024 (from 2 pm)

In the premises of the Croatian Cultural Society, 32 Hania Street, Mount Victoria Wellington

 

Consular services will be provided by appointment only. Bookings are essential.

In order to book your appointment please provide information as per Consular services request form attached and send to crocons.auckland@mvep.hr after 01 March 2024 but not later than Tuesday 19 March 2024.

Keep in mind the consular officer will leave Canberra early on Thursday 21/03 and will not have access to email from Wednesday 20/03 afternoon and will not be able to reply.

Consular services include:

  • Passport renewals, first time passport application (this supposes you do have a proof of Croatian citizenship already) and issuing of passports
  • Notary public affairs and verification of signatures (important – only with valid Croatian passport or ID card, verification of copies
  • Entries in the register of citizens and state registration (births, deaths, marriages) and the requests for the issuing of birth certificates / certificate of citizenship; name change (this supposes you do hold Croatian citizenship)
  • Citizenship - applications for citizenship, consultations
  • Other

For more detailed information on procedures and documentation required, please refer to https://mvep.gov.hr/au - Consular Information. For any further explanation please contact the Embassy by e-mail: crocons.auckland@mvep.hr or by phone: + 61 6286 6988 not later than Tuesday 19 March 2024.

Fees for consular services need to be paid online or directly at an ANZ Bank branch. We are unable to accept cash. Payslips will be distributed on the spot upon service request.

Please be aware that consular days might be subject to cancellation due to sudden changes in epidemiological circumstances or other reasons outside of our control Thank you for your understanding.

 

Konzularni dani u Novom Zelandu, održat će se u

 

AUCKLANDU u

Petak 22.03.2024. od 14 – 18 h

Te u u subotu i nedjelju 23. i 24.03.2024.  (od 10.00 do 18.00 sati)

u prostorijama Hrvatskog kulturnog društva, 161 McLeod Road, Te Atatu South, Edmonton, Waitakere 0652

te

WELLINGTONU u

Ponedjeljak I utorak  25 I 26.03..2024. od 14:00 h

U prostorijama Hrvatskog kulturnog društva, 32 Hania Street, Mount Victoria Wellington

Stranke će se primati isključivo uz prethodnu najavu u unaprijed dogovorenom terminu.

Termin je moguće rezervirati putem adrese elektronske pošte crocons.auckland@mvep.hr.

Za rezervaciju termina ljubazno molimo dostaviti podatke sukladno priloženoj evidenciji traženih konzularnih usluga, najranije 01.03.2024. i najkasnije do utorka, 19.03.2024. Imajte na umu da konzularni djelatnik putuje iz Canberra u četvrtak rano ujutro, te da od srijede popodne nema pristup emailu i ne može odgovoriti na eventualne kasne prijave.

Konzularni poslovi koji će se obavljati uključuju:

  • putovnice (produljenje putovnice, izrada prve putovnice uz uvjet posjedovanja hrvatskog državljanstva)
  • javnobilježnički poslovi – ovjere potpisa, (uz uvjet posjedovanja važeće hrvatske putovnice ili osobne iskaznice, ovjere kopija
  • poslovi matičarstva – upisi u knjige državljana i državne matice (rođenih, umrlih, vjenčanih) i zahtjevi za izdavanjem rodnih listova/domovnica i ostalih izvadaka iż matica, promjena imena uz uvjet hrvatskog državljanstva
  • poslovi vezani za pitanje državljanstva – zaprimanje zahtjeva za stjecanje ili utvrđivanje državljanstva, konzultacije
  • ostalo

Za detaljnije informacije o postupcima i potrebnoj dokumentaciji upućujemo na stranicu https://mvep.gov.hr/au – Konzularne informacije, a u slučaju dodatnih pojašnjenja moguća je konzultacija putem elektronske pošte crocons.auckland@mvep.hr ili na telefon +61 2 6286 6988. Rok za dostavu upita je utorak, 19.03.2024.

Uplate za konzularne pristojbe primaju se putem banke ili u čekovima. Gotovinu nismo u mogućnosti primati. Uplatnice ćete dobiti na licu mjesta nakon zatražene usluge.

Napominjemo da je održavanje konzularnih dana podložno otkazivanju, u slučaju iznenadnih promjena epidemiološke situacije ili drugih izvanrednih situacija. Zahvaljujemo na razumijevanju.