Croatian > Events > Consular days at the Consulate General Auckland

Upcoming Consular days in New Zealand

 

AUCKLAND

Saturday and Sunday 29 – 30 June 2024 from 10:00 am to 06:00 pm

Croatian Cultural Society, 161 McLeod Road, Te Atatu South.

 

WELLINGTON

Monday,  1 July 2024 (from 2 pm)

Croatian Cultural Society, 32 Hania Street, Mount Victoria Wellington

 

Consular services will be provided by appointment only. Bookings are essential. Please be advised there are limited slots, so early booking might be essential. Bookings will be done on the first to apply basis.

In order to book your appointment please provide information as per Consular services request form on this page and send to crocons.auckland@mvep.hr not later than Wednesday 26 June 2024.

Keep in mind the consular officer will leave Canberra early on Friday 28/06 and will not have access to email from Thursday 27/06 afternoon and will not be able to reply.

Consular services include:

  • Passport renewals, first time passport application (this supposes you do have a proof of Croatian citizenship already) and issuing of passports
  • Notary public affairs and verification of signatures (important – only with valid Croatian passport or ID card, verification of copies
  • Entries in the register of citizens and state registration (births, deaths, marriages) and the requests for the issuing of birth certificates / certificate of citizenship; name change (this supposes you do hold Croatian citizenship)
  • Citizenship - applications for citizenship, consultations
  • Other

For more detailed information on procedures and documentation required, please refer to https://mvep.gov.hr/au - Consular Information. For any further explanation please contact the Embassy by e-mail: crocons.auckland@mvep.hr or by phone: + 61 6286 6988 not later than Wednesday 26 June 2024.

Fees for consular services need to be paid online or directly at an ANZ Bank branch. We are unable to accept cash. Payslips will be distributed on the spot upon service request.

Please be aware that consular days might be subject to cancellation due to sudden changes in epidemiological circumstances or other reasons outside of our control Thank you for your understanding.

 


 

Konzularni dani u Novom Zelandu, održat će se u

AUCKLANDU

u subotu i nedjelju 29. i 30.06.2024.  (od 10.00 do 18.00 sati)

u prostorijama Hrvatskog kulturnog društva, 161 McLeod Road, Te Atatu South, Edmonton, Waitakere 0652

 

WELLINGTONU

Ponedjeljak 01.07.2024. od 14:00 h

U prostorijama Hrvatskog kulturnog društva, 32 Hania Street, Mount Victoria Wellington

 

Stranke će se primati isključivo uz prethodnu najavu u unaprijed dogovorenom terminu. Molimo imajte na umu da je broj mogućih termina ograničen, te da će se isti rezervirati na temelju vremena slanja registracije.

Termin je moguće rezervirati putem adrese elektronske pošte crocons.auckland@mvep.hr.

Za rezervaciju termina ljubazno molimo dostaviti podatke sukladno priloženoj evidenciji traženih konzularnih usluga, najkasnije do srijede 26.06.2024. Imajte na umu da konzularni djelatnik putuje iz Canberra u petak rano ujutro, te da od srijede popodne nema pristup emailu i ne može odgovoriti na eventualne kasne prijave.

Konzularni poslovi koji će se obavljati uključuju:

  • putovnice (produljenje putovnice, izrada prve putovnice uz uvjet posjedovanja hrvatskog državljanstva)
  • javnobilježnički poslovi – ovjere potpisa, (uz uvjet posjedovanja važeće hrvatske putovnice ili osobne iskaznice, ovjere kopija
  • poslovi matičarstva – upisi u knjige državljana i državne matice (rođenih, umrlih, vjenčanih) i zahtjevi za izdavanjem rodnih listova/domovnica i ostalih izvadaka iż matica, promjena imena uz uvjet hrvatskog državljanstva
  • poslovi vezani za pitanje državljanstva – zaprimanje zahtjeva za stjecanje ili utvrđivanje državljanstva, konzultacije
  • ostalo

Za detaljnije informacije o postupcima i potrebnoj dokumentaciji upućujemo na stranicu https://mvep.gov.hr/au – Konzularne informacije, a u slučaju dodatnih pojašnjenja moguća je konzultacija putem elektronske pošte crocons.auckland@mvep.hr ili na telefon +61 2 6286 6988. Rok za dostavu upita je srijeda, 26.06.2024.

Uplate za konzularne pristojbe primaju se putem banke. Gotovinu nismo u mogućnosti primati. Uplatnice ćete dobiti na licu mjesta nakon zatražene usluge.

Napominjemo da je održavanje konzularnih dana podložno otkazivanju, u slučaju iznenadnih promjena epidemiološke situacije ili drugih izvanrednih situacija. Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

<< Click here for more Passport Information >>

Application and renewal process.