Croatian > Events > Consular days at the Consulate General - November - December2019

Croatian Consulate General: Consular days

Consular days in Auckland, New Zealand, will be held on

Saturday, 30 November 2019 (from 10.00 am to 6.00 pm)

and Sunday, 1 December 2019 (from 10:00 am to 7:00 pm)

in the premises of the Croatian Cultural Society at:

161 McLeod Road, Te Atatu South.

To streamline the service and to minimise waiting times we have allocated the following times for various services as described below:

Saturday, 30/11/2019 (from 10.00 am to 6.00 pm)

  • Passport renewals, first time passport application (this supposes you do have a proof of Croatian citizenship already) and issuing of passports.

  • Notary public affairs and verification of signatures (important – only with valid Croatian passport or ID card).

  • Entries in the register of citizens and state registration (births, deaths, marriages) and the requirements for the issuing of birth certificates / certificate of citizenship; name change (this supposes you do hold Croatian citizenship).

Sunday, 01/12/2019 (from 10.00 am to 7.00 pm)

  • Citizenship issues - applications for citizenship, issuing of the decision on citizenship, consultations.

In order to answer your questions regarding ongoing cases or for requests that are in process, we kindly ask that you submit your queries by Friday, 22/11/2019 at the following address:

crocons.auckland@mvep.hr

To expedite procedures we would appreciate it if you arrive with full documentation that is required for your procedure. If you have any doubts about what is needed please contact us on crocons.auckland@mvep.hr prior to your arrival at the consular days.

Fees for consular services need to be paid online, directly at an ANZ Bank branch or by cheque. We are unable to accept cash. Payslips will be distributed on the spot upon service request.

 

Embassy of the Republic of Croatia, Canberra

Consular Department

<< Click here for more Passport Information >>

Application and renewal process.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU KONZULARNIH DANA U GK RH AUCKLAND, NOVI ZELAND

Konzularni dani u GK RH Auckland, Novi Zeland, održati će se u

subotu, 30.11.2019.  (od 10.00 do 18.00 sati)

i  nedjelju, 1.12.2019. (od 10.00 do 19.00 sati)

u prostorijama Hrvatskog kulturnog društva na adresi:

161 McLeod Road, Te Atatu South, PO Box 83139, Edmonton, Waitakere 0652.

Kako bismo svi skupa bolje organizirali svoje vrijeme tijekom konzularnih dana tražene usluge obavljat će se prema sljedećem rasporedu:

Subota, 30.11.2019. (od 10.00 do 18.00 sati)

  • putovnice (produljenje putovnice, izrada prve putovnice uz uvjet posjedovanja hrvatskog državljanstva).
  • javnobilježnički poslovi – ovjere potpisa, (uz uvjet posjedovanja vaćeže hrvatske putovnice ili osobne iskaznice), ovjere kopija.
  • poslovi matičarstva – upisi u knjige državljana i državne matice (rođenih, umrlih, vjenčanih) i zahtjevi za izdavanjem rodnih listova/domovnica i ostalih izvadaka iż matica, promjena imena uz uvjet hrvatskog državljanstvo

Nedjelja, 1.12.2019. (od 10.00 do 19.00 sati)

  • poslovi vezani za pitanje državljanstva – zaprimanje zahtjeva za stjecanje ili utvrđivanje državljanstva, uručenje rješenja o državljanstvu, konzultacije.

Da bismo mogli odgovoriti na Vaše upite u svezi tekućih predmeta odnosno zahtjeva koji su u postupku, ljubazno molimo da svoja pitanja dostavite najkasnije do petka  22.11.2019. na adresu:

crocons.auckland@mvep.hr 

 

Također, svima će biti lakše i predmeti će se brže rješavati, ukoliko dolazite s potpunom dokumentacijom koja je potrebna za Vaš zahtjev. Ukoliko imate dvojbi što je sve potrebno ponijeti, upućujemo na konzultaciju putem navedenog e-maila crocons.auckland@mvep.hr prije dolaska na konzularne dane.

Uplate za konzularne pristojbe primaju se u čekovima ili putem banke. Gotovinu nismo u mogućnosti primati. Uplatnice ćete dobiti na licu mjesta nakon zatražene usluge